Основні цілі науки.

12-13-2018

Основні цілі науки.

У сучасному суспільстві основною цінністю всієї соціально — економічної системи є людина. Саме він в майбутні роки буде головним об’єктом розвитку, а основоположним принципом довгострокової соціально — економічної політики краю стане пріоритет соціальних інтересів, соціального розвитку. Також Ви можете знайти все необхідне на ресурсі https://max-polyakov.marketing/ru/.
Необхідними складовими повноцінну і гідного життя кожної людини, є матеріальний добробут, комфортні умови життя і можливість самореалізації — діяльного прояву свого творчого, інтелектуального, духовного потенціалу, себе як особистості. Таким чином, пріоритетами соціального розвитку, що забезпечують всебічний розвиток людини та примноження людського капіталу, є 3 соціальних пріоритету — самореалізація, добробут, комфортне середовище.
Реалізація цих пріоритетів шляхом підвищення рівня матеріального добробуту, поліпшення стану здоров’я, розширення доступності освіти, можливостей для духовного і фізичного розвитку особистості, доступності житла та комфортних умов проживання, поліпшення якості навколишнього середовища забезпечить постійне і стійке підвищення якості життя населення краю.